Provisioraportti

Provisioraportilla näet halutulla aikavälillä katsastajien tekemät suoritteet.

”Lataa tiedot”-napista saat ladattua halutun tyyppisen provisioraportin Excel-tiedostona.

Piste

Valitsemalla raportin tyypiksi ”Piste”, saat halutulta aikaväliltä valittujen katsastajien tekemien suoritteiden pisteet ja määrät päivä-, suorite- ja suoritetyyppikohtaisesti.

  • Pisteen arvo voidaan määritellä Musteriin euromääräiseksi. Arvon määrittelyyn tarvitaan ylläpitäjän oikeuksia. Löydät pisteen arvon suoritteista.
  • Mene ”Hallinta” -> ”Suoritteet” -> Klikkaa suoritetta, johon haluat asettaa provisiot ja määrittele provisioraportin kerroin, sekä ajoneuvoryhmäkohtaisesti pisteen arvo.
  • Provisioraportin hinta määräytyy prosenttiperusteisesti suoritteen myyntihinnan mukaan. Piste on siis oletuksena 1%, ellei siihen liitetä kertoimia.
  • Pisteraporttia varten määritellään myös pisteen arvo. Tämä tehdään katsastusketjun tiedoissa. Ketjun tiedoista voit myös määritellä suoraan pistevähennyksen arkipäiville, lauantaille ja pyhäpäiville. Tarvitset ketjun tietojen muokkaukseen ketjutason ylläpitäjän tunnukset. Oletuksena ketjutason ylläpitäjiä ovat esimerkiksi yrityksen omistajat.

Liikevaihto

Valitsemalla raportin tyypiksi ”Liikevaihto”, saat halutulta aikaväliltä valittujen katsastajien tekemien suoritteiden kokonaishinnat ja määrät päivä-, suorite- ja suoritetyyppikohtaisesti.

  • Raportille lasketaan myös insentiivi suoritteille määritettyjen kertoimien perusteella.
  • Liikevaihtoperusteista provisiota laskettaessa lasketaan siis tehtyjen suoritteiden euromääräinen summa yhteen ja kerrotaan kyseinen tulos määritellyllä kertoimella.