Hyvityslaskun teko

Hyvityslaskua tulee käyttää mahdollisiin laskutukseen liittyviin vikatilanteisiin (esim. asiakasta on laskutettu väärin tai lasku mennyt väärälle asiakkaalle). Hyvityslasku luo uuden laskun negatiivisella summalla ja palauttaa liitetyt maksusuoritteet takaisin vedokseksi. Hyvityslaskun teon jälkeen asiakkaalle voi luoda uuden laskun korjatuin laskurivein vedoksen kautta. Vedoksen voi myös purkaa, jolloin myyntirivit palautetaan laskuttamattomiksi.

HUOM! Mikäli on tarpeen vaihtaa laskulle asiakasta, täytyy vedos aina purkaa. Tämän jälkeen laskulla/vedoksella olevat myynnit täytyy vaihtaa toiselle asiakkaalle kohdassa Myyntitapahtumat -> Hyvitä suoritteita tai muokkaa alennuksia. Yritysasiakas vaihdetaan pudotusvalikosta ja lopuksi hyväksytään muutokset. Tämän jälkeen ko. myynti tulee Laskuttamattomat -näkymässä laskutetettavaksi oikealta yritysasiakkaalta.