Hyvityslaskun teko

Tehty lasku voidaan tarvittaessa hyvittää luomalla siitä hyvityslasku. Hyvityslasku luo uuden laskun negatiivisella summalla ja palauttaa laskulla laskutetut suoritteet takaisin vedokseksi eli laskuttamattomiksi. Hyvityslaskun teon jälkeen asiakkaalle voidaan luoda uusi lasku korjatuin laskurivein vedoksen kautta. Vedos voidaan myös purkaa, jolloin myyntirivit palautuvat käsittelemättömiksi myynneiksi ja myyntitapahtumaa voidaan muokata Myyntitapahtumissa.

HUOM! Mikäli hyvitetylle laskulle on tarve vaihtaa asiakas, tulee vedos aina purkaa. Tämän jälkeen laskun myynnit voidaan vaihtaa toiselle asiakkaalle kohdassa Myyntitapahtumat -> Hyvitä suoritteita tai muokkaa alennuksia. Yritysasiakas vaihdetaan pudotusvalikosta ja lopuksi hyväksytään muutokset. Tämän jälkeen myyntitapahtumista voidaan luoda lasku oikealle asiakkaalle Laskuttamattomat-näkymässä.