Katsastuksen suorittaminen

Aloita katsastus Katsastus-välilehdeltä klikkaamalla ajoneuvon rekisterinumeroa. Eteesi avautuu katsastusnäkymä, joka jakautuu alla lueteltuihin osa-alueisiin.

 • Ajoneuvon ATJ-tiedot:
  • Tiedot tulevat ATJ-järjestelmästä. Tiedot jaotellaan seuraavasti: Rajoitukset ja erityisehdot, Perustiedot, Määräaikaiskatsastukset, Päästöt, Massat, mitat ja kori, Akselit, Jarrut, Turvavarusteet.
  • Oikean ylälaidan Päästötasojen raja-arvot -painikkeesta on nähtävissä raja-arvot.

Paastotasot2

 • Tarkastettavat tiedot:
  • Merkitse tähän matkamittarin lukema ja rajoitukset. Ajoneuvon perustietoihin voit muokata käyttövoiman, ajoneuvoluokan ja värin. Mikäli katsastus on tyyppiä Rekisteröintikatsastus tai Muutoskatsastus, voit myös syöttää ajoneuvon valmistenumeron sekä käyttöönottopäivän.
  • Voit myös vaihtaa ajoneuvoluokkaa/käyttövoimaa, jonka järjestelmä valitsee automaattisesti ajoneuvon ATJ-tietojen mukaan. Tyyppi määrittää katsastuksen raja-arvot sekä mittarien oletusarvot.
 • Mittaustiedot:
  • Mittaustiedoissa on mitattavissa jarrut, iskunvaimentimet, päästöt, OBD, kaasuvuotomittaus ja nopeudenrajoitin.
  • Mikäli Diesel-ajoneuvon K-arvo poikkeaa oletuksesta, voidaan oikea arvo syöttää mittaustiedoissa Raja-arvo-kenttään.

K_arvo

  • Suosikkiviat:
   • Voit lisätä katsastukseen suosikkivian Lisää suosikkivika -painikkeella. Valitse listalta suosikkivikasi niin se lisätään katsastukseen. Jos suosikki vika ei ole asetettu täydellisesti, järjestelmä siirtyy vian lisäykseen ja esitäyttää vian tiedot siihen asti mihin suosikkivika on määritelty. Suosikkivikoja voi määritellä Omat tiedot -näkymästä tai uudessa katsastusnäkymässä vikaa lisätessä katsastusta suorittaessa.

 • Vikatiedot:
  • Voit lisätä vian Lisää vikatieto -painikkeesta. Valitse otsikoiden alta vian sijaintipaikka. Voit myös hakea vian sijaintipaikan helposti Hae komponenttia -hakukentän avulla. Tätä kautta aukeavat samat tiedot kuin otsikoiden alta. Vika voidaan syöttää myös vikakoodin avulla Vikakoodin syöttö -hakukentässä.Vikapaikan valinnassa Syötä vikapaikka -napista aukeaa numeronäppäimistö jolla voi selata vikapaikkoja. Vikoja voidaan selata myös näppäimistön numeronäppäimillä.
 • Katsastuspäätös:
  • Valitse katsastukselle päätös (Hyväksytty, Hylätty, Ajokielto tai Keskeytetty). Jos päätöstä ei haluta viedä ATJ:hin voidaan valita Päätöstä ei viedä ATJ:hin -ruutu.
  • Voit vaihtaa ensimmäisen katsastajan mikäli järjestelmään on kirjauduttu yleiskäyttäjänä.
  • Voit valita katsastukselle myös toisen katsastajan.
  • Valitse Tulostimet-kohdasta, mille tulostimille tulosteet tulostetaan.
  • Paina lopuksi Tallenna ja tulosta -painiketta.
  • Mikäli katsatsusta päätettäessä ei Trafin palvelusta saada haettua päivämäärätietoja (seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohta, jälkitarkastuksen ajankohta ja ajoajan päättymisajankohta), tulee katsastajan syöttää ne ennen katsastuksen tallennusta. Syötetty päivämäärä tallentuu Musteriin, mutta ei siirry Trafin palveluun.

Hyvaksytty_virhe

Näkymän ylälaidanPalaa takaisin -painikeella voi palauttaa katsastuksen joko työjonoon tai jättää katsastuksen kesken. Palauttamalla katsastuksen työjonoon, tekemiäsi muutoksia ei tallenneta. Tällöin toimenpide näkyy Katsastukset tänään -listauksessa Odottaa-tilassa. Jos jätät katsastuksen kesken, muutokset tallennetaan ja toimenpide näkyy Katsastukset tänään -listauksessa vihreänä ja päätös on kesken, tällöin katsastusta on mahdollista jatkaa siitä mihin tilaan se jäi ennen kuin katsastuksen suorittaminen keskeytettiin.

Katsastuksen päättäminen

Tallenna ja tulosta

Automaattiset viat

Ajoneuvon ATJ-tietojen sekä katsastuksessa syötettyjen arvojen perusteella tarjotaan vikoja. Kun vian kriteerit täyttyvät, ilmestyy ruudun ylälaitaan palkki, joka kertoo mistä viasta on kyse. Mikäli tämä huomautus näytetään syyttä, sen saa suljettua Hylkää painikkeella. Huomautuksessa olevaa Lisää vika -painiketta painamalla avataan Vian lisäys -ikkuna, jossa on valmiiksi syötettynä ne arvot jotka järjestelmä osaa päätellä. Lisättyäsi vian, huomautus häviää ja voit jatkaa katsastamista normaalisti.

ATJ-tietojen perusteella tarjottavat viat:

 • Vakuutusmaksuja maksamatta: Mikäli ajoneuvolta löytyy maksamattomia vakuutusmaksuja.
 • Ajoneuvoveron maksamattomuustieto: Mikäli ajoneuvon ajoneuvovero on maksamatta.

Mittauksien perusteella tarjottavat viat:

 • Jarruvoimien ero liian suuri edessä: Mikäli ajoneuvon etujarrujen ero on yli 30%.
 • Jarruvoimien ero liian suuri takana: Mikäli ajoneuvon takajarrujen ero on yli 30%.
 • Seisontajarrun ero liian suuri: Mikäli ajoneuvon seisontajarrun ero on yli 70%.
 • Seisontajarrun kokonaisvoima on liian pieni: Mikäli ajoneuvon ensimmäisen seisontajarrun kokonaisjarruvoima on liian pieni.
 • Järjestelmämuistissa on vikakoodeja: Mikäli OBD-mittauksessa on määritelty ”Vikakoodi havaittu”.
 • Päästöt: Vikoja tarjotaan ajoneuvon iän ja käyttövoiman mukaan.
 • K-arvo liian korkea: Mikäli ajoneuvon käyttövoima on Dieselöljy ja K-arvo on yli 4.
 • CO joutokäynnillä liian korkea: Mikäli ajoneuvon CO% joutokäynnillä on yli 6.
 • CO kierroksilla liian korkea: Mikäli ajoneuvon CO% kierroksilla on yli 6.
 • Iskunvaimentimen suurin sallittu pyöräkohtainen ero ylitetty: Vikoja tarjotaan iskunvaimennin mittariin määritetyn ”Suurin sallittu pyöräkohtainen ero %” mukaan.
 • Iskunvaimentimen arvo: Vikoja tarjotaan iskunvaimenninmittariin määritetyn ”Pienin sallittu arvo” mukaan.