Katsastuksen suorittaminen

Katsastus aloitetaan klikkaamalla nuolipainiketta.

Katsastusnäkymän ylävalikko on näkyvissä kaikilla katsastuksen näkymillä.

 • Vika ja kuva voidaan lisätä vasemmasta ylälaidasta.
 • Oikean laidan viivapainikkeesta saa määritettyä käyttöön mobiilinäkymän/työpöytänäkymän, määritettyä ATJ-vikatilan käyttöön ja pois käytöstä, palautettua katsastuksen työjonoon ja keskeyttämään katsastuksen sekä näkee valmistenumeron ja käyttöönottopäivän mukaisen luokituksen.Palauttamalla katsastuksen työjonoon, katsastuksessa tehdyt muutokset eivät tallennu. Toimenpide näkyy Katsastukset tänään -listauksessa Odottaa-tilassa. Keskeytetyn katsastuksen muutokset tallennetaan ja toimenpide näkyy Katsastukset tänään -listauksessa vihreänä ja päätös on kesken, tällöin katsastusta on mahdollista jatkaa siitä mihin tilaan se jäi ennen kuin katsastuksen suorittaminen keskeytettiin.

Katsastus etenee seuraavasti:

Tiedot

 • Tiedot tulevat ATJ-järjestelmästä. Mahdolliset rajoitukset tulevat omalle välilehdelleen. Näytä ATJ-tiedot painikkeella pääsee tarkastelemaan ATJ-tietoja tarkemmin.

Ajoneuvo

 • Näkymä listaa ajoneuvon tiedot ja ne ovat tarvittaessa muokattavissa.
 • Näytä raja-arvot -painikkeella on nähtävissä päästötasojen raja-arvot.

Linja

 • Näkymässä valitaan linja, jolla katsastus suoritetaan ja valitaan mittaukset, jotka ajoneuvolle tehdään.

Mitattavat tiedot (Etuakseli, Taka-akseli, Kaasu, Päästöt, OBD, Nopeudenrajoitin

 • Mitattavat tiedot ovat omissa näkymissään.

    

Vikatiedot

 • Näkymän alalaidasta löytyy painikkeet vian lisäämiseen, muokkaamiseen ja poistoon. Vika voidaan syöttää myös vikakoodin avulla Vikakoodin syöttö -hakukentässä. Vikapaikan valinnassa Syötä vikapaikka -napista aukeaa numeronäppäimistö jolla voi selata vikapaikkoja. Vikoja voidaan selata myös näppäimistön numeronäppäimillä.

     

Katsastuspäätös

 • Valitaan katsastukselle päätös (Hyväksytty, Hylätty, Ajokielto tai Keskeytetty).
 • Valitaan viedäänkö päätös ATJ:hin.
 • Voit valita katsastukselle myös toisen katsastajan.
 • Valitaan Tulostus-kohdasta, mille tulostimille tulosteet tulostetaan ja lisätään tarvittaessa toinen katsastaja.
 • Katsastus päätetään Päätä-painikkeella.
 • Huom! Mikäli katsastusta päätettäessä ei ATJ:stä saada haettua päivämäärätietoja (seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohta, jälkitarkastuksen ajankohta ja ajoajan päättymisajankohta), tulee katsastajan syöttää ne ennen katsastuksen tallennusta. Syötetty päivämäärä tallentuu Musteriin, mutta ei siirry ATJ:hin.

Automaattiset viat

Ajoneuvon ATJ-tietojen sekä katsastuksessa syötettyjen arvojen perusteella tarjotaan vikoja. Kun vian kriteerit täyttyvät, ilmestyy ruudun ylälaitaan palkki, joka kertoo mistä viasta on kyse. Mikäli tämä huomautus näytetään syyttä, sen saa suljettua Hylkää painikkeella. Huomautuksessa olevaa Lisää vika -painiketta painamalla avataan Vian lisäys -ikkuna, jossa on valmiiksi syötettynä ne arvot jotka järjestelmä osaa päätellä. Lisättyäsi vian, huomautus häviää ja voit jatkaa katsastamista normaalisti.

ATJ-tietojen perusteella tarjottavat viat:

 • Vakuutusmaksuja maksamatta: Mikäli ajoneuvolta löytyy maksamattomia vakuutusmaksuja.
 • Ajoneuvoveron maksamattomuustieto: Mikäli ajoneuvon ajoneuvovero on maksamatta.

Mittauksien perusteella tarjottavat viat:

 • Jarruvoimien ero liian suuri edessä: Mikäli ajoneuvon etujarrujen ero on yli 30%.
 • Jarruvoimien ero liian suuri takana: Mikäli ajoneuvon takajarrujen ero on yli 30%.
 • Seisontajarrun ero liian suuri: Mikäli ajoneuvon seisontajarrun ero on yli 70%.
 • Seisontajarrun kokonaisvoima on liian pieni: Mikäli ajoneuvon ensimmäisen seisontajarrun kokonaisjarruvoima on liian pieni (Alle 16% jarruvoima johtaa hylkäykseen ja alle 8% jarruvoima ajokieltoon)
 • Järjestelmämuistissa on vikakoodeja: Mikäli OBD-mittauksessa on määritelty ”Vikakoodi havaittu”.
 • Päästöt: Vikoja tarjotaan ajoneuvon iän ja käyttövoiman mukaan.
 • K-arvo liian korkea: Mikäli ajoneuvon käyttövoima on Dieselöljy ja K-arvo on yli 4.
 • CO joutokäynnillä liian korkea: Mikäli ajoneuvon CO% joutokäynnillä on yli 6.
 • CO kierroksilla liian korkea: Mikäli ajoneuvon CO% kierroksilla on yli 6.
 • Iskunvaimentimen suurin sallittu pyöräkohtainen ero ylitetty: Vikoja tarjotaan iskunvaimennin mittariin määritetyn ”Suurin sallittu pyöräkohtainen ero %” mukaan.
 • Iskunvaimentimen arvo: Vikoja tarjotaan iskunvaimenninmittariin määritetyn ”Pienin sallittu arvo” mukaan.