Katsastuksen suorittaminen

Ajoneuvon tiedot

Tiedot-näkymästä aloitetaan katsastus. Tiedot -näkymässä on ajoneuvon perustiedot ja painikkeen takana ATJ -tiedot.

Lisäksi ajoneuvon tiedot näkymässä on mahdollisia huomioita ATJ:sta ja Musterista. Ajoneuvoon mahdollisesti liittyvät huomiot korostetaan punaisella tekstillä.

Kuva: Tiedot -näkymä on katsastajan työkalun aloitusnäkymä.

Linjan valinta

Jos katsastusasemalle on määritetty useampi kuin yksi linja, valitaan linja millä katsastus suoritetaan. Mitattavat tiedot listataan linjavalinnan jälkeen ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa jotta katsastuksen suorittaminen on sujuvaa.

Linjan asetukset ovat tärkeässä roolissa työkalun hyvässä käyttökokemuksessa. Mittalaitteiden järjestys määrittää missä järjestyksessä katsastajalle mittaukset työkalussa näytetään. Katsastusasemalla voi olla useita eri linjoja ja näillä erilainen mittalaitteiden järjestys.

Kuva: Linja-valinnalla katsastaja saa mittalaitteen oikeaan järjestykseen työkalussa.

Jarru- ja iskunvaimenninmittaukset

Ajoneuvon jarrut ja iskunvaimentimet on mahdollista mitata akselikohtaisesti. Tämä onnistuu asettamalla asetuksista linjalle käyttöön jarrudynamometri tyyppisen mittalaitteen.

Vaihtoehtoisesti jarrut ja iskunvaimentimet voidaan määrittää mitattavaksi myös erikseen, ei akseli kohtaisesti kuten vanhassa katsastusnäkymässäkin on mahdollista.

Kuva: Katsastus mahdollistaa akselikohtaisen mittauksen.

Päästömittaus

Katsastuksessa tunnistetaan ajoneuvon päästöluokan ATJ-tietojen perusteella ja näytetään katsastajalle tarvittavat päästömittaukset käyttövoimaan liittyen. Päästöluokan voi myös valita käsin ajoneuvon tiedot välilehdeltä.

Mittauksen tuloksen voi syöttää vedinkomponenttia käyttäen tai kirjoittamalla arvon numerokenttään.

Kuva:  Päästömittausarvot voi syöttää suoraan lukuina tai käyttää vedintä.

OBD-mittaus

OBD-mittauksessa syötetään läpi menneet testit ja testien kokonaismäärä. Vikakoodin lisääminen nostaa automaattisen vian, joka tulee lisätä katsastustodistukselle.

Kuva: OBD -vikakoodin lisäys tapahtuu päästömittauksen yhteydessä, omalta välilehdeltään.

Vian lisäys ja vikalista

Viat lisätään vikakoodiston avulla ja ne listataan vika

Kuva: Vikalista

Automaattiviat

Palvelu tarjoaa vikoja automaattisesti mittausarvon ylittäessä asetetun rajan.

Kuva: Palvelu tunnistaa, jos arvo ylittää sallitun tason ja tarjoaa automaattivikaa. Vian voi helposti lisätä tai hylätä.

Suosikkiviat

Vikaa lisätessä voidaan tähti-painikkeella hakea lisätyt suosikkiviat ja lisätä vika helposti katsastukseen. Näkymässä on mahdollista lisätä myös uusia suosikkivikoja ja poistaa olemassa olevia.

Suosikkivika lisätään ilman vikapaikkaa ja vikapaikka tulee aina erikseen valita suosikkivikaa käyttäessä.

Suosikkiviaksi on mahdollista lisätä osittaisia vikoja, joissa on pikalinkki tiettyyn vikakohtaan. Välttämättä suosikkivian ei siis tarvitse mennä alimmalle hierarkiatasolle.

Kuva: Suosikkiviat on nähtävissä tähti-painikkeen takaa.

 

Päätös

Päätösnäkymä näyttää päätöstason ja mahdollistaa mm. asettamaan hinnan jälkitarkastukselle, lisäämään ajoluvan katsastustodistukselle ja lisäämään kuvia.

Tulostus-painikkeen takaa voidaan valita toinen katsastaja katsastukselle.

Kuva: Katsastuksen päättäminen