Kerättävät tiedot

Hallinta-välilehden alta löytyy kerättävät tiedot -näkymä.

  • Täällä määritellään minkälaisia tietoja yksityisasiakkailta halutaan kerätä, ja onko tieto pakollinen vai ei pakollinen. Tietojen keräämisen asetukset voi määritellä erikseen sekä vastaanottoon, nettiajanvaraukseen että itsepalvelukassoihin. Tietokenttiä ei ole mahdollista piilottaa kokonaan.
  • Yksityisasiakkaalta tulee tiedustella hyväksyykö hän markkinointiluvan, kun tietoja tallennetaan järjestelmään. Mikäli asiaa ei tiedustella, on automaattinen oletus, että lupaa ei ole myönnetty.
  • Sama markkinointiluvan teksti esitetään yksityisasiakkaalle myös nettiajanvarauksessa, mikäli se on kytketty käyttöön.
  • Linkki rekisteriselosteeseen näytetään asiakkaalle nettiajanvarauksen sivun alareunassa sekä itsepalvelukassassa.
    • Mikäli rekisteriselostetta ei ole lisätty, ei asiakkaille näytetä linkkiä siihen.