Suoritteet

Uuden suoritteen lisääminen

Ylläpitäjänä voit lisätä uuden suoritteen Lisää suorite -painikkeesta (Hallinta -> Suoritteet -> Lisää suorite). Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia täyttää. Voit valita nimen ja koodin vapaasti. Suoritteen nimi näytetään asiakkaan kuitilla. Koodia käytetään silloin, kun suoritteesta näytetään lyhennetty nimi, kuten kalenteritapahtuman suoritteen valinnassa.

Suorite usealle asemalle & massasyöttö

Suoritteen voi lisätä monelle ketjun asemalle painamalla katsastusasemat -painiketta ja valitsemalla asemat joihin suorite halutaan lisättävän. Hinta, kesto, käytössä yms. tiedot voidaan syöttää udeammalle asemalle samalla kertaa painamalla massasyöttö -painiketta. Massasyötössä pitää ensin valita mille asemille tiedot muutetaan. Kun halutut arvot on syötetty, painetaan aseta arvot -painiketta. HUOM! Massasyöttö korvaa kaikki arvot valittuihin asemiin.

Suosikkisuoritteet

Suosikki -valintaruutu tarkoittaa sitä, että kyseiset suoritteet ovat helposti valittavissa uudella toimenpiteellä ajoneuvoluokan täsmätessä. Muutoin suoritteen lisääminen uudelle toimenpiteelle tapahtuu valitsemalla suorite pudotusvalikon kautta.

Liitetyt ajoneuvoryhmät

Suorite näytetään vastaanottonäkymässä vain niiden ajoneuvoryhmien yhteydessä, mihin suorite on liitetty. Kaikille suoritetyypeille ei valita ajoneuvoryhmiä.

Suoritteen tila

Valitse Suoritteen tila -pudotusvalikosta aktiivinen tai passiivinen. Passiivinen suorite ei ole valittavissa toimenpiteelle.

 • Kun suoritetta on jo käytetty myyntiin, et voi poistaa sitä. Tällöin vanha suorite täytyy passivoida ja luoda sen tilalle uusi.
 • Saat passiiviset suoritteet mukaan hakutuloksiin valitsemalla hakuehdoissa ”Näytä passiiviset”.

Passiivista suoritetta tarvitaan vanhempien myyntiraporttien ja laskutuspäiväkirjojen oikeellisuuden vuoksi, joten se on tarpeellinen osa kirjanpitoa ja laskutusta. Kirjanpidollisesta syystä passiivisia suoritteita ei ole mahdollista poistaa. Tällä vältetään myyntiraporttien ja laskutuksen tietojen vääristyminen.

Suoritetyypit

 • Katsastustyypit luovat katsastustapahtuman katsastuslistaan, eikä niitä voida myydä ilman ajoneuvoa.
  • Määräaikaiskatsastus -tyypin alle valitaan kaikki määräaikaiskatsastus -suoritteet. Jos käytössä on nettiajanvaraus, sen hintakalenterissa asiakkaalle näytetään edullisin Määräaikaiskatsastus -tyyppinen suorite, joten esimerkiksi päästömittauksia ei kannata tallentaa Määräaikaiskatsastus -tyyppisenä. Näitä varten on erikseen Mittaus -tyyppi (kts. alempana).
  • Tarkastus -tapahtuman päätöstä ei voi lähettää ATJ:n. Esimerkiksi ajoneuvojen kuntotarkastukset kuuluvat tämän ryhmän alle.
  • Jälkitarkastus-tyyppiä käytetään kun ajoneuvolle halutaan tehdä jälkitarkastus.
  • Rekisteröintikatsastus, Muutoskatsastus ja Yksittäishyväksyntä -tyypit mahdollistavat ajoneuvon valmistenumeron ja käyttöönottopäivän syöttämisen käsin. Näiden tapahtumien päätöstä ei voi lähettää ATJ:n.
  • Mittaus-tyyppiä voi käyttää esimerkiksi päästö- ja jarrumittauksiin sekä OBD-mittauksiin. Tarkastuksen tapaan mittauksen päätöstä ei voi lähettää ATJ:n. Nettiajanvarauksen toiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki päästö-, OBD- ja jarrumittaussuoritteet on luotu suoritetyypillä Mittaus.
 • Laskutus -suoritteilla voidaan laskun summaan lisätä laskutuslisä. Nämä suoritteet näkyvät vain laskun luonnissa, eikä näitä voi erikseen myydä tapahtuman luomisen yhteydessä.
 • Myynti -suoritteita voidaan käyttää yksittäisten tavaroiden ja palvelujen myyntiin, joihin ei liity katsastustapahtumaa.
 • Vakuutus -suoritteet toimivat kuten myyntisuoritteet, mutta vakuutuksille voidaan määritellä erillinen alennusprosentti Alennukset-näkymästä.
 • Rekisteröinti -suoritteet eivät luo katsastustapahtumaa. Jos rekisteröintejä myydään useita, näkyvät ne omina riveinään kuitilla. Näin jokaisen rekisteröintisuoritteen lisätietokenttään voidaan laittaa tarvittavat tunnistetiedot.
 • Valvontamaksu -suoritteita voidaan liittää asemakohtaisesti katsastus-tyyppisiin suoritteisiin.
  • Valvontamaksun lisääminen katsastus-tyyppiseen suoritteeseen:
   1. Luo valvontamaksu-suorite.
   2. Mene muokkaamaan katsastus-tyyppisen suoritteen hintatietoja.
   3. Valitse asema jolle kohdistuvia hintatietoja muokataan.
   4. Valitse oikea suorite ”valvontamaksusuorite”-pudotusvalikosta.
   5. ”Näytetään kuitilla”-valinta määrittelee näytetäänkö asiakkaalle kuitilla merkintä ”sisältää valvontamaksun”.
    tarkastusmaksu

    Esimerkkikuva: Näin valvontamaksu näkyy kuitilla.

   6. Muista tallentaa muutokset ”tallenna”-painikkeesta.
  • Ketjun perustiedoista löydät valinnan ”Näytä valvontamaksu omana rivinään kuitilla ja nettiajanvarauksessa”.
  • Ketjun perustiedoista löydät valinnan ”Laske alennus ilman valvontamaksua”.
  • Valvontamaksu-tyyppistä suoritetta ei voi myydä erillisenä vastaanotossa, vaan se tulee olla liitettynä katsastus-tyyppiseen suoritteeseen.
  • Mikäli valvontamaksu halutaan myydä erillisenä suoritteena, voi suoritteen tyyppivalintana olla esimerkiksi ”myynti”.
  • Myytyjen katsastussuoritteiden sisältämistä valvontamaksuista voidaan muodostaa myyntiraportteja. (Myyntiraportin tyyppi: valvontamaksu & palvelukorvaus)
  • Valvontamaksun liittäminen katsastussuoritteeseen ei muuta katsastussuoritteen hintaa.
  • Mikäli katsastussuorite sisältää prosenttialennuksen, alennus lasketaan suoritteen hinnasta, josta on vähennetty valvontamaksun hinta. Muissa alennustyypeissä alennus lasketaan normaalisti suoritteen kokonaishinnasta.
  • Mikäli valvontamaksusuorite valitaan näkymään kuitilla katsastussuoritteelle, Muster lisää kuittiin tiedon valvontamaksusuoritteen nimestä ja hinnasta. Esimerkki: ”Määräaikaiskatsastus (sis. Valvontamaksu 2.70€)”.
 • Palvelukorvaus -suoritteita voidaan liittää asemakohtaisesti rekisteröinti-, vakuutus- ja yksittäishyväksyntäsuoritteisiin.
  • Myytyjen rekisteröinti-, vakuutus- ja yksittäishyväksyntäsuoritteiden sisältämistä palvelukorvauksista voidaan muodostaa myyntiraportteja.
  • Palvelukorvauksen liittäminen suoritteeseen ei muuta suoritteen hintaa eikä vaikuta alennusten laskemiseen.
  • Valvontamaksuista poiketen palvelukorvausta ei voi asettaa näkymään kuitilla.

Hinnoittelu

Suoritelistauksessa jokaisen suoritteen vasemmalla puolella on nuoli-painike, josta avautuu valikko. ”Muokkaa hintatietoja”-valinnan kautta pääset hinnoittelunäkymään, jossa suoritteet voi hinnoitella asemakohtaisesti ja ajoneuvoryhmittäin. Kenttään ”hinta tiskillä” syötetään suoritteen verollinen hinta.

Nettiajanvaraussuoritteet

Nettiajanvaraussuoritteen luominen tapahtuu samalla tavalla kuin muidenkin suoritteiden luominen – suoritteen perustietojen muokkauksessa tulee vain valita aktiiviseksi kohta ”käytettävissä nettiajanvaraussuoritteena”. Samaa suoritetta voidaan myydä sekä netissä että vastaanotossa. Nettiajanvaraus tukee seuraavien suoritetyyppien myyntiä: määräaikaiskatsastus, jälkitarkastus ja mittaus.

Lue lisää suoritteiden lisäämisestä nettiajavaraukseen.