Yritysasiakkaat

Asiakkuus lisätään yritysasiakkaaksi laskutusta, alennuksia, asiakirjojen hallintaa tai nettiajanvarauksessa annettavaa jäsenetua varten. Aseman yritysasiakkaat saadaan listattua valikosta Hallinta – Yritysasiakkaat. Uusi yritysasiakas lisätään Lisää uusi -painikkeella.

Perustiedot-välilehti

Annetaan asiakkaalle nimi- ja osoitetiedot lisätietoineen.

Muut asetukset

 • Tila
  • Käytössä = Asiakkuus normaalissa käytössä
  • Ei käytössä, ei myönnetty = Asiakkaalle ei saa tehtyä uusia myyntejä, jo tehtyjen laskumyyntien laskuttaminen onnistuu
  • Lukittu = Asiakkaan voi liittää myynnille, mutta lasku-maksutapa on lukittu
 • Asiakasluokka
  • Valinta on tiedoksi; ei vaikuta asiakkaalle tarjottaviin palveluihin.
 • Rekisterinumerolista
  • Asiakkaalle on mahdollista tuoda rekisterinumerolista, joilloin vastaanotossa kyseisen ajoneuvon myyntitapahtumalle tulee yritysasiakas oletuksena. Listan tulee olla Excel-työkirja, jossa rekisterinumerot ovat ensimmäisessä välilehdessä omilla riveillään alkaen solusta A1. Rekisteritunnusten välissä ei tule olla tyhjiä rivejä.
 • Asiakasnumero (UJT)
  • Laskutusaineistolla <BuyerPartyIdentifier> -kentässä, tietoa voidaan hyödyntää ulkoisissa järjestelmissä.
 • Näytä lähetteessä ohjehinta
  • Valinta vaikuttaa näytetäänkö asiakkaalle laskujen lähetteissä ohjehinnat vai suoritteiden alennushinnat.
 • Asiakastunniste (Itsepalvelukassa-lisäpalvelu)
  • Yritysasiakas voi tunnistautua asiakastunnisteella / sitä vastaavalla viivakoodilla asioidessaan itsepalvelukassalla. Ota asiakastunniste käyttöön ja tallenna sivu, jotta sinulle ilmestyy lataa viivakoodi -painike. Tiedosto latautuu png-muodossa.

Yritysliitos

  • Yritysliitoksen avulla toisen yritysasiakkaan voi asettaa asiakkaan yritykseksi.
  • Yritysasiakkaalle käytetään yrityksen alennuksia, mikäli sille ei ole määritelty omia vastaavia alennuksia.
  • Jos asiakas on merkitty toisen asiakkaan yritykseksi, tulee siitä yritystason asiakas.
  • Yritysason asiakkaalle ei voi tehdä yritysliitosta.
  • Yhdellä yrityksellä voi olla useampi asiakas.
  • Yritysasiakkaiden muokkaussivulla on listattuna yritykseen kuuluvat yritysasiakkaat.

yritysliitokset

Laskutustiedot

 • Asiakkaan tulee olla Laskutusasiakas, jotta asiakkaalle voi myydä laskulle.
 • Viitteenne
  • Vapaa tekstikenttä, ei ole pakko täyttää. Näkyy laskulla otsikon ”Tilaus / sopimus” perässä.
 • Maksuehto (pv)
 • Laskutuslisä
  • Pudotusvalikosta voi valita laskutus-tyyppisen suoritteen, mikäli sellainen on luotu asemalle. Tämä suorite lisätään automaattisesti asiakkaan laskuille.
 • Lähete
 • Laskutustyyppi
  • Finvoice
   • Määritettävä käyttääkö asiakas e-laskuosoitteena IBAN-tilinumeroa vai verkkolaskuosoitetta.
   • HUOM! Mikäli haluamaasi verkkolaskuoperaattoria tai pankkia ei löydy pudotusvalikosta nimeltä mainittuna, tarkistathan löytyykö kuitenkin operaattorin tai pankin tunnus sulkujen sisälle merkittynä jonkin toisen nimen perästä. Joissain poikkeuksissa useampi operaattori tai pankki käyttävät samaa tunnusta, tai ovat muuttaneet nimeään tunnuksen pysyessä samana.
 • Pankin tulostuspalvelu
  • Laskutuksen yhteydessä syntyvä laskutusaineisto toimitetaan pankin palveluun, joka välittää laskut eteenpäin.
 • Paperi
  • Tulostetaan laskut itse paperille.

Asiakkaan yhteyshenkilöt

Asiakkaalle voidaan lisätä yhteyshenkilö(t).

Liitetiedostot-välilehti

Voit liittää asiakkaaseen esim. sopimuksia. Tiedosto kannattaa nimetä kuvaavasti, sillä sitä käytetään Muster-järjestelmässä myös tiedoston nimenä. Liitetiedoston maksimikoko on 10 megatavua.

Nettiajanvaraus-välilehti

Luo yritysasiakkaalle jäsenetu nettiajanvaraukseen.

Yritysasiakkaan on valittava jäsenetu pudotusvalikosta saadakseen yritykselle määritellyt alennukset varaukselle käyttöön.

Yritysasiakkaan alennukset

Alennukset-näkymään pääsee Yritysasiakkaat-listasta vasemmalla olevasta nuolesta.

Alennukset

Alennuksen lisäys tapahtuu valitsemalla mille asemalle alennus annetaan ja painamalla Lisää alennus asemalle -nappia. Voit myös valita ”kaikki asemat”, jolloin alennus tulee voimaan kaikille asemille.

Aseman valinnan jälkeen pystyt valitsemaan mille suoritetyypeille, suoritteille ja ajoneuvoryhmille alennus on voimassa. ”Kaikki asemat” -tyyppiselle alennukset pystyt antamaan vain suoritetyyppikohtaisia alennuksia.

Plus -ikonista pystyt lisäämään kullekin alennustasolle uuden alennuksen. Alennustapa on valittavissa kun suorite ja ajoneuvoryhmä on valittu. Tällöin viimeisessä kentässä näkyy paljonko suoritteen alkuperäinen hinta on.

Alennukset

Mikäli asiakkaalla on alennuksia passivoiduille suoritteille, näytetään Suoritteet-valikko punaisella. Jotta alennusten tallentaminen onnistuu, tulee kyseinen alennusrivi poistaa roskakori-kuvakkeesta kokonaan. Tämän jälkeen voit jatkaa näkymän käyttöä normaaliin tapaan.

Liidit

Järjestelmään voidaan luoda liidisuoritteita ja -kumppaneita. Katsastettavia ajoneuvoja voidaan kohdistaa eri liidikumppaneille ajoneuvon luokan, ikäryhmän ja/tai merkin perusteella. Mikäli katsastettava ajoneuvo täsmää jonkin kumppanin liidikohdennuksiin, siitä on mahdollista lähettää kumppanille automaattinen sähköposti. Tämä sähköposti sisältää asiakkaan yhteystiedot, ajoneuvon tarkastuskortin ja katsastusaseman yhteystiedot. Liidikumppanille on mahdollista määrittää vain yksi liidisuorite kerrallaan. Tätä suoritetta käytetään lähetettyjen liidien laskuttamiseen liidikumppanilta.

Liidisuoritteen luominen

Ennen liidikumppanin luomista on luotava vähintään yksi liidisuorite. Ylläpitäjä voi luoda liidisuoritteita Lisää Suorite-painikkeen avulla (Hallinto -> Suoritteet -> Lisää suorite). Liidisuoritteen tiedot täytetään samalla tavalla kuin normaalinkin suoritteen. Suoritetyypiksi valitaan tällöin Liidi. Huom! Liidisuorite on käytettävissä vain niillä asemilla, joihin se on liitetty.

Uuden liidikumppanin lisääminen

Lisää asiakas -painikkeella saa lisättyä uuden liidikumppanin (Hallinta -> Asiakkaat -> Lisää asiakas). Myös olemassa olevia asiakkaita voidaan määritellä liidikumppaneiksi. Uuden liidikumppanin tiedot täytetään samoin kuten uuden asiakkaan. Lisäksi täytetään myös Liidiasetukset -välilehden sisältämät asetukset. Merkitse asiakas liidikumppaniksi laittamalla Liidiasetukset -välilehdellä rasti kohtaan Asiakas on liidikumppani, minkä jälkeen liideihin liittyvät asetukset tulevat näkyviin.

Ensimmäiseksi liidikumppanille on määritettävä sähköpostiosoite, johon liidit lähetetään. Muster merkitsee automaattisesti sähköpostiviestien lähettäjäksi katsastusaseman sähköpostiosoitteen. Mikäli asemalle ei ole asetettu sähköpostiosoitetta, merkitään lähettäjäksi noreply@muster.fi.

Määräaikainen -valintalaatikon avulla voidaan määrittää, onko liidikumppanuus kestoltaan määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva. Liidisuorite -kohdassa valitaan liidikumppanille suorite, jolla kumppania laskutetaan lähetetyistä liideistä. Huom! Valittavissa on vain kumppaniin liitettyjen asemien Liidi -tyyppiset suoritteet.

Liidien kohdistaminen -kohdassa liidikumppanuus kohdistetaan tietyntyyppisiin ajoneuvoihin. Lisää rivi -painikkeella voidaan luoda uusia kohdistuksia, joista jokaiseen voidaan määrittää vapaavalintaisesti useita ikäryhmiä, ajoneuvoluokkia ja/tai merkkejä. Kaikkia kohdistuksen kenttiä ei ole pakko täyttää.

Liidin lähettäminen

Kun ajoneuvolle on katsastuksessa lisätty 1- tai 2-tason vika, ja se täsmää vähintään yhden liidikumppanin kohdistuksen kanssa, Tallenna ja tulosta -painikkeen viereen ilmestyy Lähetä liidi -valintaruutu. Kun valintaruutu on valittu, Muster kysyy katsastuksen päättämisen yhteydessä katsastusasiakkaan yhteystiedot. Tämän jälkeen Muster lähettää ne yhdessä ajoneuvon perustietojen, tarkastuskortin ja katsastusaseman yhteystietojen kanssa liidikumppanille sekä lisää liidin lähettämisestä myyntitapahtuman.